konum

Golden Beach kentinde Intracoastal Waterway ve toplum içinde hemen hemen her noktas1ndan sansasyonel manzaral1d1r salar Atlantik Okyanusu aras1nda büyüleyici bir bariyer ada üzerinde yer al1r.

Bu en nefes kesen ufuk manzaras1 cömertçe olan Golden Beach lüks evler en çekici okyanus yerleri boyunca bulunmaktad1r sakinlerine verilen olduunu söylemeye gerek yok.

Golden Beach de Collins Avenue gibi birçok ki_i taraf1ndan bilinir Devlet Yolu A1A üzerinde yer almaktad1r. Böyle bir yer ar1yorsan1z, _ehrin tüm dakika uzakl1kta Golden Beach den olan Aventura, Sunny Isles Beach ve Hallandale Beach yak1n bir konumda olmas1n1 salar.Fort Lauderdale Uluslararas1 Havaalan1 sadece 15 mil uzakta kasabadan ise Miami Uluslararas1 Havaalan1'na 18 km uzakl1ktad1r.