Golden Beach Ya_am

Golden Beach lüks _ehir içinde insan bekliyor ya_am biçimi az 350 evleri ta_1yan onun toplum ile gerçekten özel ve sofistike biridir - okyanus lüks evler yakla_1k 40 olan - tüm çok hizmet ve korunduu kendi polis departman1.

Golden Beach kentinde 0.3 mil kare toplam alanda küçük olabilir, ancak kasaba verebilmektedir bu lüks hakk1nda çok az bir _ey yok. Kenara tüm Golden Beach _ehir sakinlerine verilen birinci s1n1f güvenlik, insanlar gibi toplum tenis kortlar1 ve aile üyeleri ile kaliteli zaman geçirmek isteyen ki_iler için idealdir oyun alan1 tesisleri gibi özellikleri kullanmak mümkün.

Golden Beach böyle yüksek katl1 in_aat yasaklayan yan1 s1ra _ehir çevresi içinde ticari geli_me olarak yerel kurallara s1k1 s1k1ya bal1 kalman1n uygulamak için bir nokta yapmak görevlileri taraf1ndan çal1_t1r1lan bir _ehridir. Ayr1ca, _ehir Devlet Yolu A1A kendi bölümünde geçen herhangi bir araç sürücüsü yol kurallar1 ve düzenleme ile uyumlu olmas1n1 salar.

Microsoft eski CEO'su ve mevcut ba_kan1 Bill Gates, Golden Beach en önemli ikamet ama toplum içinde bu Ricky Martin, Andrew Charles Rose, Benjamin Rose, ve Paul Newman gibi dier ünlü ünlüler vard1r.